Hộp dấu Flash

Mạnh Dũng cung cấp các loại hộp dấu flash hay hộp dấu mực chìm, hộp dấu mực thẩm thấu và phôi dấu các loại.