Chính sách bảo hành

Với phương châm Quyền lợi của khách hàng là quan trọng nhất, Mạnh Dũng  xây dựng chính sách bảo hành cho khách hàng như sau:

Tất cả các sản phẩm tuân theo điều khoản bảo hành của sản phẩm đó tại thời điểm xuất hóa đơn cho khách hàng.

Tùy loại sản phẩm khác nhau sẽ có chính sách bảo hành khác nhau.

Thông tin chi tiết về chính sách bảo hành cho sản phẩm cụ thể, xin liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi.